Pályázat

PályázatokTerménytárolók és szárító fejlesztése Egyházasrádócón

Projekt azonosító száma: 3298905635
Kedvezményezett neve: Magyar Dagra Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft
A Projekt címe: Terménytárolók és szárító fejlesztése Egyházasrádócón
Vissza nem térítendő támogatás összege: 261 099 972 Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 522 199 945 Ft
A Támogatás intenzitása: 50%
Projekt kezdés időpontja: 2021.09.30.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.06.16 napján meghirdetett, „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” című, VP2-4.1.7-21 kódszámú felhívás alapján, Magyar Dagra Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft., mint támogatást igénylő 2021.08.02 15:25:26 időpontban 3298905635 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak minősített.

Egyházasrádócon, a Magyar Dagra Kft. székhelyén és fióktelepén fejlesztünk a projekt keretén belül a tároló és szárító kapacitás növelésével. A Szecsődi úti fióktelepen a meglévő épület energetikai korszerűsítése valósul meg. A székhelyen felújításra kerül a hídmérleg, új szárító berendezés kerül beépítésre, valamint terménytárolására alkalmas siló épül.

A Szecsődi úti fióktelepen a meglévő 1000 tonna tárolókapacitású épület energetikai korszerűsítése valósul meg szigeteléssel és megújuló energiaforrás bevonásával, ezzel jelentős megtakarítás érhető el. Így a terménytároló a hőszigetelés által, a jövőben használhatóvá válik intenzívebb termények hűtött tárolására. Továbbá a 2021-ben üzembe helyeztett öntözőrendszerünk segítségével intenzívebb kultúrák termesztésére is lehetőségünk nyílik. Ehhez szükséges a raktárépület felújítás, energetikai korszerűsítés. A homlokzatra 10 cm a tetőre 12 cm vastagságú szendvicspanel kerül, a lábazatra pedig 8 cm vastagságú XPS, valamit a meglévő nyílászárok is kicserélésre kerülnek.

A székhelyen felújításra kerül a hídmérleg, új szárító berendezés kerül beépítésre, valamint 3 db 1500 tonna tárolókapacitású siló épül.
Nagyobb szárító kapacitásra van szükségünk, mivel az elmúlt 10 éven során megkétszereztük a termőterületünket, növeltük a termésátlagainkat. A meglévő szárítónk már több mint 10 éves, feldolgozó kapacitása elmarad a betakarítás intenzitásától, így fékezi azt. A sokáig „lábon” kint levő termény minősége, mennyisége csökken.
Alvan Blanch DF30000 fekvő szárítóra kértünk ajánlatot, mert költséghatékony, kompatibilis a meglevő betárolási rendszerünkbe, többféle termény szárítására alkalmas. Kapacitása 16 t/óra, kukorica 10%-kal történő nedvességcsökkentése mellett. Energiahatékonyság tekintetében két dolgot emelnék ki, egyrészt a felhasznált meleg levegőt keringeti, mely 15% gázmegtakarítást eredményez, valamint külsőleg szigetelt, így csökkentve a hőveszteséget.

3 x 1500 t termény tároló siló
A silótárolók vasbeton lemezre támaszkodó acél merevítőlábakból és acél hullámlemez palástból álló késztermékek, egyenként 1500 t termény befogadására alkalmasak.
Minden évben előfordulhat, hogy kártevők szaporodnak fel a betárolt terményben különösen a gabonafélékben ezzel károsítva és akár eladhatatlanná téve azt. Ilyen esetben a kártevők gyérítése szükséges, melynek jelenleg bevett módja a kémiai gázosítás. Ennek a hosszú távú létjogosultága bizonytalan a szigorodó környezetvédelmi intézkedések okán, sík tárolókban azonban más lehetőég nincs. Egy zárt silóban azonban alternatív-környezetbarát kezelésként alkalmazható ugyanilyen céllal ózon is, így egy új innovatív technológiát használhatunk.
A silóból be és kitárolás folyamat egyszerűbb, mint a sík tároló esetén, könnyebben automatizálható, nem kell mindig rakodógép hozzá, ezért gázolajat és üzemórát takarítunk meg. Ráadásul egy siló kezeléséhez egy személy elegendő, a rakodás így könnyen megoldható.

A hídmérleg felújítása elkerülhetetlené vált, mivel a 2007-es gyártású mérlegünk esetében többször tapaszutaltunk üzemzavart az utóbbi években, ez főleg aratáskor nagy probléma, mivel a folyamatos beszállításhoz elengedhetetlen a hibátlan működés. A kiszélesített aknába, egy új, 60 t-ás hídmérleg kerül elhelyezésre.